Toplotne pumpe

Toplotne pumpe rade po principu da iskoristimo energiju okoline, kako bi se u isparivaču ispario poseban fluid, koji se nalazi u samom uređaju, a kojeg zovemo freon.

Tako isparen freon zatim ulazi u element koji se zove kompresor i koji ima zadatak da isti sabije, čime mu povećava pritisak i što je najvažnije temperaturu.

Vrela para freona zatim preko posebnog izmenjivača toplote zagreva vodu u sistemu grejanja.

Grejući vodu, para freona se kondenzuje i pretvara u tečnost, nakon čega joj se preko posebnog elementa, ekspanzionog ventila, obara pritisak i kreće iznova sa novim procesom.